Adatkezelési szabályzat

Adatvédelem

SanOdor Kft. ezúton tájékoztatja a www.sanodor.hu látogatóit a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a SanOdor Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra

  • Az információs önrendelkezési jogról, és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
  • A 2013. évi V. tv. a polgári törvénykönyvről
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
    szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv).

A kezelt adatok köre

SanOdor Kft. weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve a hírlevélre feliratkozás alkalmával rendelkezésre bocsátja.

A regisztrációhoz és a hírlevél igénylésekor a látogató a nevét, és elérhetőségeit (postai cím, telefonszám és e-mail cím) adja meg.

Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SanOdor Kft. a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezelés célja

  • piackutatás, piaci elemzések készítése,
  • statisztikák összeállítása,
  • tájékoztatás nyújtása a SanOdor Kft. szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.

Az adatok felhasználása, továbbítása

SanOdor Kft. a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel. A SanOdor Kft. az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából.

Érintettek jogainak gyakorlása

A weboldalon regisztrált látogatók illetve a hírlevelet igénylők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a SanOdor Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket - a hírlevél leiratkozás kivételével - a SanOdor Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. szám alatti címére megküldött levél útján terjeszthetik elő.  A SanOdor Kft. a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a SanOdor Kft. küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink jogosultak megtiltani a SanOdor Kft.-nek a további hírlevelek küldését. A www.sanodor.hu weboldal alján található hírlevél modulban tehetik meg a leiratkozást az e-mail cím beírásával, majd ezt követően a „leiratkozás” gomb megnyomásával.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését a SanOdor Kft.-nek, úgy az összes, általa érintett e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

SanOdor Kft.